میزان کوبیدگی خاک در اثر تردد تراکتور چرخ زنجیری زتور در دو جهت چوبکشی (مطالعه موردی: جنگل سوردار واتاشان در شهرستان نور)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-14

حمید آریا؛ نصرت الله رأفت نیا؛ اکبر نجفی؛ هاشم حبشی؛ نجیبه گیلانی پور


ضریب تاج بارش مستقیم و ظرفیت نگهداری تاج پوشش توده دست کاشت پیسه آ در کلاردشت

دوره 1، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 103-118

پریسا عباسیان؛ پدرام عطارد؛ سیدمحمد معین صادقی؛ محرم علی نظری راد؛ سید محمد حجتی


آگروفارستری، روشی برای توسعه اقتصادی اجتماعی روستاهای گیلان (مطالعه موردی: روستای نارنج بن پایین، لنگرود)

دوره 1، شماره 3، آذر 1393، صفحه 205-217

محبوبه محبی بیجارپس؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ سلیمان محمدی لیمائی


اثرات میان‌مدت اجرای سه شیوه جنگل‌شناسی بر پراکنش قطری توده‌های جنگلی حوزه شفارود با بکارگیری توابع توزیع احتمال

دوره 1، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 119-136

بهزاد بخشنده ناورود؛ جواد سوسنی؛ شیدا خسروی؛ حسام الدین برزکوهی؛ مهرزاد ناصری خلخالی


ساختار و تنوع گونه های چوبی در پارک شهری شریعتی شهرستان خرم آباد

دوره 1، شماره 3، آذر 1393، صفحه 219-229

مریم شیخ حسین فرد؛ منوچهر نمیرانیان؛ وحید اعتماد


بررسی عوامل مؤثر در تخریب منابع طبیعی (مطالعه موردی: حوضه 9 شفارود)

دوره 1، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 309-320

مسعود امیری لمر؛ عقیل مرادمند جلالی


اثر جاده های جنگلی بر تنوع گونه های گیاهی، ماده آلی و میزان کربن آلی (مطالعه موردی: جنگل خیرود نوشهر)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 29-43

فاطمه برنجی تهرانی؛ باریس مجنونیان؛ احسان عبدی؛ قوام الدین زاهدی امیری


انباشت خشکه دارهای درشت و خرد در توده‌های آمیخته راش بخش گرازبن جنگل خیرودکنار

دوره 1، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 137-149

کیومرث سفیدی؛ محمد رضا مروی مهاجر؛ وحید اعتماد


بررسی اقتصادی بهره ‏برداری سقز در جنگل‏ های شهرستان خرم‏ آباد

دوره 1، شماره 3، آذر 1393، صفحه 231-240

معصومه منصوری؛ ضیاءالدین باده یان


اثر تراکم جمعیت انسانی بر مشخصه های کمی ساختار جنگل (مطالعه موردی: جنگل‌های اسالم در استان گیلان)

دوره 1، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 321-328

محسن یوسف پور؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ امیر اسلام بنیاد؛ مازیار صلاحی


شناسایی اراضی مستعد توسعه جنگل های مانگرو در منطقه هلر جزیره قشم

دوره 1، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 151-165

مریم دهقانی؛ مهدی پورهاشمی؛ نقی شعبانیان؛ خسرو میرآخورلو


شرکای تجاری در صنعت چوب ایران و ارتباط تجارت چوب با متغیرهای کلان اقتصادی

دوره 1، شماره 3، آذر 1393، صفحه 241-249

سلیمان محمدی لیمائی؛ رقیه هیبتیان


ارزیابی قابلیت مدل وپ در تخمین تولید رسوب جاده جنگلی (مطالعه موردی: جنگل کوهمیان- آزادشهر)

دوره 1، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 167-178

مصطفی مقدمی راد؛ احسان عبدی؛ محسن محسنی ساروی؛ حامد روحانی؛ باریس مجنونیان


نقش اقتصادی جنگل در معیشت خانوارهای روستایی در زاگرس شمالی

دوره 1، شماره 3، آذر 1393، صفحه 251-268

شیدا خسروی؛ رحیم ملک نیا؛ مهدی خدری زاده


اثر ترکیبات مختلف خاک و کود بر بهبود جوانه‏زنی کاج بروسیا در نهالستان

دوره 1، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 341-350

اشرف محمودوند؛ بابک پیله ور؛ حسن اکبری؛ اکبر سهرابی


بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل کاری های توسکای ییلاقی (Alnus subcordata) شهرستان تنکابن

دوره 1، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 73-85

محمدهادی معتمدی؛ محمدرضا پورمجیدیان؛ حمید جلیلوند؛ سید محمد حجتی؛ محمدنقی عادل


اثر دراز مدت چوبکشی با اسکیدر چرخ لاستیکی بر رویش درختان سرپای راش حاشیه مسیرهای چوبکشی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 179-193

داود کرتولی نژاد؛ اکبر نجفی؛ کامبیز پورطهماسی


تغییرات فلورسانس کلروفیل و رشد نهال های داغداغان (Celtis caucasica) و اقاقیا (Robinia pseudoacacia) تحت تنش کادمیوم

دوره 1، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 351-363

عاطفه دژبان؛ انوشیروان شیروانی؛ پدرام عطارد؛ مجتبی دلشاد


اثر قرق کوتاه مدت بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک و تنوع گونه های چوبی در جنگل های پیرانشهر، زاگرس شمالی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 87-101

ستار رشه شاعری؛ علی صالحی؛ حسن پوربابائی؛ جواد اسحاقی راد؛ صبریه مرادی