اهداف و چشم انداز

هدف این نشریه اطلاع‌رسانی و انتشار یافته‌های پژوهشی جدید در تمام رویشگاه های جنگلی ایران (جنگل های هیرکانی، جنگل های زاگرس، جنگل های ارسباران، جنگل های ایران و تورانی و جنگل های خلیج و عمانی) جهت استفاده پژوهشگران به ویژه متخصصان جنگل است. لازم بذکر است که موضوعات روز علوم جنگل در داخل کشور، دارای اولویت بررسی هستند. مقالات این نشریه به زبان فارسی چاپ شده و فقط چکیده انگلیسی مقاله و منابع مورد استفاده در داخل متن و در فهرست منابع به زبان انگلیسی چاپ می شوند.