اثر دراز مدت چوبکشی با اسکیدر چرخ لاستیکی بر رویش درختان سرپای راش حاشیه مسیرهای چوبکشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جنگلداری، دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان، ایران

2 دانشیار گروه جنگلداری، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

3 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش اثر عملیات چوبکشی زمینی بر رویش درختان سرپای راش حاشیه مسیرهای چوبکشی در جنگل‌ های ‏هیرکانی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور چهار مسیر چوبکشی متروکه که 5، 10، 15 و 20 سال از آخرین چوبکشی ‏بر آن‌ ها گذشته بود انتخاب شد. هدف از تحقیق حاضر، مقایسه میزان رویش در هر یک از بخش‌ های ترددی مسیرهای ‏چوبکشی، مقایسه رویش درختان زخمی و سالم حاشیه مسیرها و نیز بررسی کاهش و یا افزایش رویش پس از چوبکشی در ‏مقایسه با قبل از آن بوده است. برای این منظور، هر مسیر با توجه به فاصله از دپو و شدت تردد اسکیدر به سه بخش تردد ‏کم، متوسط و شدید تقسیم بندی گردید. تعداد 72 درخت راش در حاشیه کلیه مسیرها با استفاده از مته سال سنج نمونه ‏برداری شده و پهنای دوایر سالیانه نیز با استفاده از میز اندازه­ گیری ‏LINTAB 6‎‏ با دقت 01/0 میلی‌متر محاسبه شد. ‏نتایج مقایسه میانگین رویش درختان قبل و پس از عملیات چوبکشی نشان داد که به ­غیر از مسیر 5 ساله، میانگین ‏پهنای دوایر سالیانه درختان در بقیه مسیرها پس از چوبکشی کاهش معنی ­داری داشته است. مقایسه آماری پهنای دوایر سالیانه درختان زخمی کلیه مسیرها در مقایسه با درختان سالم نیز کاهش معنی­ داری را (حدود 18 درصد) نشان داد. از طرف دیگر، درختان سالم واقع در بخش پرتردد مسیرها، کاهش شدید رویش را (حدود 33 درصد) نسبت به درختان واقع بر تردد کم و متوسط داشته است. نتایج این تحقیق، بر تأثیر زیاد کوبیدگی ناشی از تردد اسکیدر و نیز زخم‌ های حاصل از برخورد اسکیدر با بار، بر کاهش رویش درختان مجاور دلالت دارد. دلایل ایجاد زخم، روش‌ های کاهش آسیب و نیز پتانسیل ایجاد زخم در درختان حاشیه ­ای بحث شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Long term impact of ground skidding with rubber-tiered skidder on growth of standing beech trees locating alongside of trails

نویسندگان [English]

  • Davod Kartoolinejad 1
  • Akbar Najafi 2
  • Kambiz Pourtahmasi 3
1 Assistant professor, Faculty of Desert Studies, University of Semnan, Iran
2 Associate professor, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Nour, Iran
3 Assistant professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, the impact of ground based skidding operation on increment growths of standing beech trees placing at alongside of skid trails investigated in Hyrcanian forests. For this purpose, four abandoned skid trails were selected which 5, 10, 15 and 20 years passed from their last skidding. Each trail divided to three segments of low, medium and high traffic with regard to distance from landing and skidder traffic intensity. The number of 72 standing beech trees were sampled alongside of trails using increment borer, and annual ring width were calculated using measuring table of LINTAB 6 with 0.01 mm accuracy. The results of ring width mean comparison between years after and before skidding operation showed about 11% decreasing in trees growth of all skid trails. Ring width in all skid trails showed significant decreasing (about 18%) in mean value of wounded trees compared with sound ones. Furthermore, trees located in high traffic segments revealed lowest mean value of increment than other segments and 33% decreasing in mean annual ring width were recorded in comparison with trees placed on low traffic segments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • utilization damages
  • Annual tree ring
  • Hyrcanian forests
  • Skidder traffic
  • LINTAB measuring table