ارزش گذاری اقتصادی تفرجگاه های طبیعی با استفاده از روش هزینه سفر منطقه ای (مطالعه موردی: اکوسیستم جنگلی لاویج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری، گروه علوم جنگل، دانشگاه شهرکرد، ایران

2 استادیار، گروه علوم جنگل، دانشگاه شهرکرد، ایران

چکیده

با توجه به تقاضای روزافزون مردم به تفرجگاه­ ها و مراکز تفریحی، تحلیل­ های اقتصادی و اجتماعی و بررسی کامل خواسته ­های مردم جهت فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم، امری ضروری است. در این تحقیق از روش هزینه سفر منطقه ­ای، جهت ارزش ­گذاری اقتصادی تفرجگاه جنگلی لاویج، استفاده شد. این روش بر مبنای استفاده از نقشه، دیدگاه و خصوصیات اقتصادی-اجتماعی بازدیدکنندگان از تفرجگاه و نیز افزایش هزینه و مسافت دسترسی به منطقه می ­باشد. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ­های تکمیل‌ شده توسط بازدیدکنندگان، محاسبات آماری بر اساس پراکنش خواستگاه بازدیدکنندگان و تخمین هزینه ­های سفر نشان داد که تفرجگاه جنگلی لاویج دارای ارزش اقتصادی بالایی است. ارزش­ های پولی بدست آمده برای این تفرجگاه، به موقعیت برتر طبیعی و چشم ­اندازهای زیبای پیرامون آن، نسبت داده شد. در این مطالعه ارزش اقتصادی تفرجگاهی جنگل لاویج، 330597530 ریال برآورد شد. نتایج حاصل از این تحقیق، اطلاعات ارزشمندی را جهت دستیابی ارتقاء سطح تفرجگاهی جنگل لاویج فراهم می ­آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic valuation of natural promenades using zonal travel cost method (Case study: Lavij forest ecosystem)

نویسندگان [English]

  • Hassan Alaei 1
  • Nabioallah Yarali 2
1 Graduate Student of Department of Forest science, ShahreKord University, Iran
2 Assistant Professor of Department of Forest science, ShahreKord University, Iran
چکیده [English]

According to daily increasing request of people for promenades and amusement centers, social and economic analysis and full review of people requirements is a key factor in providing required facilities. Zonal travel cost method was used in this study for economic valuation of Lavij forest. This method is based on map, overview, socio-economical characteristics of visitors of promenade and also increasing in cost and distant from region. Obtained data from completed questionnaire by visitors, statistical calculations regarding to distribution of visitors and estimating travel costs showed that Lavij forest has high promenade-economic value. Monetary value depends on beter natural location and beautiful sights around it. Results showed that the daily recreational value of Lavij forest is 330597530 Iranian Rials. Results provided some valuable information to graduate promenade level of Lavij forest. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Promenade-economic valuation
  • promenade
  • Lavij forest
  • travel cost method