شرکای تجاری در صنعت چوب ایران و ارتباط تجارت چوب با متغیرهای کلان اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، ایران

2 کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق شناخت مهم‌ ترین شرکای صادراتی و وارداتی در صنعت چوب ایران در  یک دوره 30 ساله و بررسی رابطه بین صادرات و واردات چوب­ آلات خام با متغیرهای کلان اقتصادی از جمله جمعیت، تولید ناخالص داخلی، قیمت جهانی نفت و میزان تولید چوب ­آلات خام در داخل کشور می‌ باشد. از آنالیزهای رگرسیونی جهت بررسی میزان صادرات و واردات چوب­ آلات استفاده شد تا مشخص شود که صادرات و واردات چوب با شرکای تجاری تابع کدام یک از متغیرهای کلان اقتصادی است. نتایج نشان داد که از لحاظ وزنی بیشترین صادرات چوب از ایران به کشورهای عراق، ارمنستان و کویت بوده و در مقابل بیشترین واردات چوب به ایران از سه کشور روسیه، اتریش  و فنلاند صورت گرفته است. تحلیل رگرسیونی نشان داد که دو متغیر کلان جمعیت و تولید ناخالص ملی در کلیه آنالیزها رابطه مستقیمی با واردات از تمامی کشورهای شریک داشته ­اند. همچنین  آنالیز رگرسیونی نشان داد  که رابطه معنی ­داری بین میزان صادرات به کشور ارمنستان با مقدار تولید چوب داخل کشور وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Wood industrial trade partners of Iran and wood trade relation with major macroeconomics variables

نویسندگان [English]

  • Soleiman Mohammadi Limaei 1
  • Roghayeh Heybatian 2
1 Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Iran
2 M.Sc. graduated, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the major wood import and export countries in Iran during 30 years and to determine the relation between wood import and export with some major macroeconomics variables such as population, gross domestic product, world oil price and the amount of domestic wood production. Regression analysis was used in order to study the relation between import and export with mentioned macroeconomics variables. Results show that Iran most wood exported countries based on wood weight were Iraq, Armenia and Kuwait during the study period, respectively.  The most wood imported countries to Iran based on wood weight were Russia, Austria and Finland. Results showed that population and gross domestic products had direct relation to wood import at all countries. Regression analysis showed that there is only a significant relation between wood export to Armenia and domestic wood product. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regression analysis
  • national income
  • wood export
  • wood import