درباره نشریه

نشریه توسعه پایدار جنگل با داشتن مجوز از کمیسیون بررسی نشریات کشور وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت فصلنامه و به زبان فارسی منتشر می­شود که با هدف ارتقاء سطح علمی پژوهشگران، اساتید و دانشجویان رشته جنگلداری نسبت به انتشار آخرین نتایج حاصل از پژوهش های صورت گرفته در این زمینه اقدام می نماید. نشریه توسعه پایدار جنگل با داشتن هیأت تحریریه شناخته شده ملی متشکل از اساتید ایرانی بنام دانشگاه های داخل، یک مجله معتبر علمی به شمار می­رود.