دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 103-203 
ضریب تاج بارش مستقیم و ظرفیت نگهداری تاج پوشش توده دست کاشت پیسه آ در کلاردشت

صفحه 103-118

پریسا عباسیان؛ پدرام عطارد؛ سیدمحمد معین صادقی؛ محرم علی نظری راد؛ سید محمد حجتی


اثرات میان‌مدت اجرای سه شیوه جنگل‌شناسی بر پراکنش قطری توده‌های جنگلی حوزه شفارود با بکارگیری توابع توزیع احتمال

صفحه 119-136

بهزاد بخشنده ناورود؛ جواد سوسنی؛ شیدا خسروی؛ حسام الدین برزکوهی؛ مهرزاد ناصری خلخالی


شناسایی اراضی مستعد توسعه جنگل های مانگرو در منطقه هلر جزیره قشم

صفحه 151-165

مریم دهقانی؛ مهدی پورهاشمی؛ نقی شعبانیان؛ خسرو میرآخورلو


ارزیابی قابلیت مدل وپ در تخمین تولید رسوب جاده جنگلی (مطالعه موردی: جنگل کوهمیان- آزادشهر)

صفحه 167-178

مصطفی مقدمی راد؛ احسان عبدی؛ محسن محسنی ساروی؛ حامد روحانی؛ باریس مجنونیان