کلیدواژه‌ها = کاج بروسیا
اثر ترکیبات مختلف خاک و کود بر بهبود جوانه‏زنی کاج بروسیا در نهالستان

دوره 1، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 341-350

اشرف محمودوند؛ بابک پیله ور؛ حسن اکبری؛ اکبر سهرابی