نویسنده = جواد سوسنی
اثرات میان‌مدت اجرای سه شیوه جنگل‌شناسی بر پراکنش قطری توده‌های جنگلی حوزه شفارود با بکارگیری توابع توزیع احتمال

دوره 1، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 119-136

بهزاد بخشنده ناورود؛ جواد سوسنی؛ شیدا خسروی؛ حسام الدین برزکوهی؛ مهرزاد ناصری خلخالی